โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

🎓  “ นักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ” ณ  โรงเรียนแสงทองวิทยา 🛵💨

วันที่ 26 มกราคม 2567 โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ได้รับเกียรติจากสำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา เข้าร่วมกิจกรรม  🎓  “ นักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ”🛵💨 บรรยายในหัวข้อ :  📌" ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและการให้ความช่วยเหลือ และปฐมพยาบาล" 🎤วิทยากร…  พยาบาลวิชาชีพ ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลราษฎร์ยินดี 📌 " หากเกิดอุบัติเหตุ พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ ควรทำอย่างไร " 🎤วิทยากร…  เจ้าหน้าที่หน่วย พ.ร.บ. โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ณ    โรงเรียนแสงทองวิทยา  🏫

อ่านเพิ่มเติม

RAJYINDEE SCHOOL CLINIC โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 เภสัชกรหญิงรัชชนี เสตสุบรรณ ผู้อำนวยการสายบริหารโรงพยาบาลราษฎร์ยินดี , พว.อัญชลี ศิริรักษ์ ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล และคณะฯ ร่วมส่งมอบห้องพยาบาล RAJYINDEE SCHOOL CLINIC และ หน้ากากอนามัย ให้แก่โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ

อ่านเพิ่มเติม

𝑯𝒂𝒑𝒑𝒚 𝑪𝒉𝒊𝒍𝒅𝒓𝒆𝒏’𝒔 𝑫𝒂𝒚 𝟐𝟎𝟐𝟒 👧วันเด็กแห่งชาติ👦

วันที่ 12-13  มกราคม 2567 โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี  โดย... เภสัชกรหญิงรัชชนี  เสตสุบรรณ ผู้อำนวยการสายบริหาร โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ร่วมมอบ ตุ๊กตา Dr.YINDEE 🩺เนื่องใน "วันเด็กแห่งชาติ"  ประจำปี 2567 พร้อมพี่ๆมาสคอตร่วมสร้างสีสัน สร้างรอยยิ้มให้แก่น้องๆที่มาหาคุณหมอ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และรอยยิ้มของเด็ก ๆ

อ่านเพิ่มเติม

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๗ สถานกงสุลใหญ่มาเลเซีย ประจำจังหวัดสงขลา ประเทศไทย

วันที่ 11 มกราคม 2567 โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ยกระดับสู่มาตรฐานสากล ✨ โดย… นายแพทย์เจษฎา  จงไพบูลย์พัฒนะ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี และคณะ  เข้าพบ นายอาห์หมัด ฟาห์มี อาห์หมัด ซาร์กาวี กงสุลใหญ่มาเลเซีย ประจำจังหวัดสงขลา และคณะ  📌ณ  สถานกงสุลใหญ่มาเลเซีย ประจำจังหวัดสงขลา ประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม

ตรวจสุขภาพ นักเรียนระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนอนุบาลนครหาดใหญ่ (นะ สุวรรณวงศ์)

วันที่ 9 มกราคม 2567 โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ให้บริการตรวจสุขภาพ 🩺 📌แก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนอนุบาลนครหาดใหญ่ (นะ สุวรรณวงศ์) พร้อมให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องสุขภาพอนามัย เพื่อให้นักเรียนและคุณครูได้ตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพอนามัย และสามารถปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง 💖

อ่านเพิ่มเติม

" นิ้วล็อค 🤟🏻 ให้หมอต๊ะ ปลดล็อค 🔓 "

✨ราษฎร์ยินดี สุขภาพดี พลังบวก✨ วันที่ 9 ธันวาคม 2566  โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี จัดกิจกรรมบรรยายวิชาการหัวข้อ  “ นิ้วล็อค 🤟🏻 ให้หมอต๊ะ ปลดล็อค 🔓“ 📌 แก่ ตัวแทนประกันชีวิต บริษัทต่างๆ 🎙️ วิทยากรโดย… นายแพทย์วชิรกร อ่อนสง   ศัลยแพทย์ออโธปิดิกส์ ศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยศาสตร์ ประจำ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี

อ่านเพิ่มเติม

โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ได้ร่วมสนับสนุน  🏫“ โรงเรียนพี่ช่วยโรงเรียนน้อง ” 🎒

วันที่ 8 ธันวาคม 2566  โรงเรียนแสงทองวิทยา จัดโครงการ 🏫“ โรงเรียนพี่ช่วยโรงเรียนน้อง ” 🎒 ร่วมบริจาคอุปกรณ์การเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวก ช่วยเหลือและแบ่งปันให้กับโรงเรียนบ้านท่าหมอไชย  ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  ในโอกาสนี้โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ได้ร่วมสนับสนุน  💊 ตู้ยาสามัญและเวชภัณฑ์ 🛏️ ผ้าปูเตียง ห้องพยาบาลโรงเรียนบ้านท่าหมอไชย 

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมอบรมให้ความรู้  แก่นักเรียน THIDANUKHRO SCHOOL

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้  แก่นักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ในหัวข้อ  ✨“ การส่งเสริมการดูแลสุขภาพ ในสถานศึกษาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ”✨ วิทยากร โดย…  นายแพทย์กิตติพงศ์  คำสุข อายุรแพทย์ประจำโรงพยาบาลราษฎร์ยินดี 📌 ณ ห้องประชุมจอห์นปอล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 

อ่านเพิ่มเติม

โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ได้รับการรับรองมาตรฐานบริการสุขภาพสากล #แห่งแรกในหาดใหญ่จังหวัดสงขลา

โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ยกระดับสู่มาตรฐานสากล ✨ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ได้รับการรับรองมาตรฐานบริการสุขภาพสากล #แห่งแรกในหาดใหญ่จังหวัดสงขลา☝️ พร้อมกัน 2 มาตรฐานในการตรวจครั้งเดียว 🥇#การรับรองมาตรฐานสากลสำหรับโรงพยาบาล  (AACI International Healthcare Accreditation) 🥈#การรับรองความเป็นเลิศทางคลินิกในการดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน (Clinical Excellence Certification for Acute Stroke Care) AACI®️ Acute Stroke Care Services 

อ่านเพิ่มเติม

" การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid) " คุณครูและบุคลากร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 

โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี  ขอขอบพระคุณโรงเรียนธิดานุเคราะห์ ที่ไว้วางใจให้จัดกิจกรรมอบรม  " การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid) " 📍แก่ คุณครูและบุคลากร โรงเรียนธิดานุเคราะห์  โดยการเข้าร่วมรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อใช้ปฏิบัติในกรณีเผชิญเหตุฉุกเฉินที่ต้องการความช่วยเหลือ ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บได้อย่างทันท่วงที ก่อนที่ทีมกู้ชีพ กู้ภัย ทีมพยาบาลจะมาถึงที่เกิดเหตุ

อ่านเพิ่มเติม

พิธีเปิด  "ศูนย์แพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลน้ำน้อย"

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี  นำโดย… พว.ศศิมาภรณ์  สุวรรณโณ  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล พร้อมคณะ ร่วมเป็นเกียรติในการเปิด  "ศูนย์แพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลน้ำน้อย" พร้อมสนับสนุน น้ำดื่ม จำนวน 50 โหล

อ่านเพิ่มเติม

ประเพณีวันลอยกระทง 2566

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566  โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย “ ประเพณีวันลอยกระทง  ” มอบกระทงขนมปังแก่ผู้เข้ารับบริการที่โรงพยาบาล  ประเพณีการลอยกระทง 🙏🏻 เพื่อขอขมาและบูชาพระแม่คงคา 🙏🏻 เป็นการแสดงความขอบคุณที่ทำให้มนุษย์ได้มีน้ำให้ใช้ในการดำรงชีวิต และเพื่อตระหนักอยู่เสมอว่าต้องใช้แหล่งน้ำด้วยการรักษาความสะอาด ใช้น้ำอย่างคุ้มค่าและเป็นประโยชน์มากที่สุด

อ่านเพิ่มเติม