โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

ปอดติดเชื้อ อันตรายถึงตาย ถ้าไม่ป้องกันให้ถูกวิธี

ฝ่ายการตลาด | 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14:36

อวัยวะปอดเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ เนื่องจากสามารถเกิดโรคร้ายได้อย่างโรคปอดติดเชื้อ ซึ่งมีความรุนแรง ทำให้เสียชีวิตได้

อวัยวะปอดเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ เนื่องจากสามารถเกิดโรคร้ายได้อย่างโรคปอดติดเชื้อ ซึ่งมีความรุนแรง ทำให้เสียชีวิตได้ วันนี้เราจึงมีข้อมูลเกี่ยวกับโรคปอดติดเชื้อ และการดูแลรักษาตัวเองให้ห่างไกลจากโรคร้ายนี้มาฝากเพื่อทำความเข้าใจร่วมกัน

 

โรคปอดติดเชื้อหรือที่เรียกว่าโรคปอดบวม เกิดจาก

เชื้อไวรัสหรือเชื้อแบคทีเรียเข้าสู่ร่างกาย และทำให้เกิดอาการติดเชื้อที่ปอด โดยแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคปอดบวมได้นั้นเป็นแบคทีเรียที่มีชื่อว่า “Streptococcus pneumoniae” (สเตรปโตคอคคัส นิวโมเนียอี) เมื่อเกิดการติดเชื้อคนไข้จะมีอาการไข้ ไอ หายใจหอบ หรือบางครั้งคนไข้ที่เข้าไปพบแพทย์ด้วยโรคปอดติดเชื้ออาจมีอาการของหัวใจล้มเหลวด้วย การติดเชื้อในปอดมีความรุนแรงสามารถทำให้เสียชีวิตได้

 

การป้องกันรักษาโรคปอดที่ถูกต้องและเหมาะสมที่สุด

เพื่อให้ห่างไกลจากโรคปอดติดเชื้อก็คือ “#การฉีดวัคซีน” โดยการป้องกันโรคปอดติดเชื้อจากเชื้อไวรัส คนไข้จะต้องได้รับวัคซีนที่ป้องกันไวรัสชนิดที่ชื่อว่าไวรัสไข้หวัดใหญ่ ส่วนการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคปอดติดเชื้อจากแบคทีเรีย คนไข้จะต้องได้รับวัคซีนที่ป้องกันแบคทีเรียชนิดที่ชื่อว่า Streptococcus pneumoniae ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคปอดมากที่สุด

 

สำหรับกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคปอดติดเชื้อคือกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป จะมีความเสี่ยงมากกว่ากลุ่มคนอื่นๆ จึงต้องดูแลใส่ใจเป็นพิเศษ