โทร

074 - 200200

ที่อยู่

119 ถนนราษฎร์ยินดี

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

แพทย์ Full - Time

แพทย์ Part - Time

แพทย์ Full - Time

แพทย์ Part - Time

แพทย์ Full - Time

แพทย์ Part - Time

แพทย์ Full - Time

แพทย์ Part - Time

แพทย์ Full - Time

แพทย์ Part - Time

แพทย์ Full - Time

แพทย์ Part - Time

แพทย์ Part - Time