โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

นพ.คณธร นุชเจริญ

(ว.44481)

กุมารแพทย์

วุฒิการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วุฒิบัตรผู้ชำนาญการสาขากุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เวลาออกตรวจ

  • จันทร์ พุธ พฤหัสบดี เวลา 09:00-17:00 น.

  • อังคาร เวลา 09:00-20:00 น.

  • ศุกร์ เวลา 08:00-16:00 น.

  • อาทิตย์ เวลา 09:00-13:00 น.