โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

ทพญ.ศุภนิจ นราประเสริฐกุล

(ท.5997)

ทันตแพทย์

วุฒิการศึกษา

  • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ประกาศนียบัตรสาขาศัลยศาสตร์และแมกซิโลเพเชียล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เวลาออกตรวจ

  • จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เวลา 09:00-16:00 น.