โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

พญ.ศิริพร สมรรคจันทร์

(ว.26958)

กุมารแพทย์

วุฒิการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วุฒิบัตรผู้ชำนาญการสาขากุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เวลาออกตรวจ

  • จันทร์ พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เวลา 09:00-17:00 น.

  • อังคาร เวลา 08:00-16:00 น.

  • อาทิตย์ เวลา 09:00-13:00 น.