โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

นพ.ศิริชัย พรหมอินทร์

(ว.19012)

ศัลยแพทย์

วุฒิการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วุฒิบัตรผู้ชำนาญการสาขาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข

เวลาออกตรวจ

  • จันทร์ พุธ พฤหัสบดี เวลา 07:30-17:00 น.

  • อังคาร ศุกร์ เวลา 08:30-17:00 น.