โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

นพ.เอกราช ธนนิมิตร

(ว.34553)

รังสีแพทย์

วุฒิการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วุฒิบัตรผู้ชำนาญการสาขารังสีวิทยา ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

เวลาออกตรวจ

  • จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี อาทิตย์ เวลา 08:00-17:00 น.