โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

พญ.ปิยะฉัตร บุญชัย

(ว.47349)

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

วุฒิการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วุฒิบัตรผู้ชำนาญการสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เวลาออกตรวจ

  • อังคาร พุธ พฤหัสบดี เวลา 06:00-17:00 น.

  • ศุกร์ เวลา 06:00-22:00 น.