โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

พญ.ศลิษา ประเสริฐสิริพงศ์

(ว.53895)

เวชศาสตร์ครอบครัว และอาชีวเวชศาสตร์พื้นฐาน

วุฒิการศึกษา

  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วุฒิบัตรผู้ชำนาญการสาขาเวชศาสตร์สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เวลาออกตรวจ

  • จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี เวลา 19:00-06:30 น.

  • เสาร์ อาทิตย์ เวลา 10:00-19:00 น.