โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

นพ.วุฒิชัย สินกิจเจริญชัย

(ว.16952)

กุมารแพทย์

วุฒิการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรผู้ชำนาญการสาขากุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เวลาออกตรวจ

  • จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เวลา 09:00-12:00 น.