โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

นพ.วชิรกร อ่อนสง

(ว.49246)

ศัลยแพทย์ออโธปิดิกส์ ศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยศาสตร์

วุฒิการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วุฒิบัตรผู้ชำนาญการสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • อนุมัติบัตร อนุสาขาศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เวลาออกตรวจ

  • จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 08:00-16:00 น.

  • อังคาร เวลา 09:00-17:00 น.

  • พฤหัสบดี เวลา 09:00-20:00 น.

  • อาทิตย์ เวลา 09:00-12:00 น.