โทร

074 - 200200

ที่อยู่

119 ถนนราษฎร์ยินดี

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

ร่วมงานกับเรา

คับที่อยู่ได้ คับใจอยู่ยาก

"ผมเข้าใจคำนี้ดี เพราะผมเคยเป็นลูกน้องคนอื่นมาก่อน โดนเจ้านายเอาเปรียบหลายๆเรื่อง ตั้งใจว่าถ้าได้อยู่จุดสูงสุดขององค์กร จะไม่เป็นเจ้านาย แต่จะเป็นพี่ชายที่มีแต่ ความอบอุ่น เป็นมิตร และจริงใจด้วยความจริงใจ"

พยาบาลวิชาชีพ
(Full-Time)
หน่วย IPD

จำนวน 2 ตำแหน่ง

Apply Now

พยาบาลวิชาชีพ (Full-Time) / หน่วยห้องผ่าตัด

จำนวน 1 ตำแหน่ง

Apply Now

พยาบาลวิชาชีพ
(Full-Time)
หน่วยคุณภาพ

จำนวน 1 ตำแหน่ง

Apply Now

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล NA หน่วย IPD

จำนวน 2 ตำแหน่ง

Apply Now

เจ้าหน้าที่เวชระเบียน (อังกฤษ-จีน)

จำนวน 1 ตำแหน่ง

Apply Now

วิศวกรข้อมูล
(Data Engineer)

จำนวน 1 ตำแหน่ง

Apply Now

เภสัชกร

จำนวน 1 ตำแหน่ง

Apply Now

นักวิเคราะห์ข้อมูล
(Data Analyst)

จำนวน 1 ตำแหน่ง

Apply Now

เจ้าหน้าที่ศูนย์รับผู้ป่วยใน

จำนวน 1 ตำแหน่ง

Apply Now

นักเทคนิคการแพทย์

จำนวน 1 ตำแหน่ง

Apply Now