โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

ร่วมงานกับเรา

คับที่อยู่ได้ คับใจอยู่ยาก

"ผมเข้าใจคำนี้ดี เพราะผมเคยเป็นลูกน้องคนอื่นมาก่อน โดนเจ้านายเอาเปรียบหลายๆเรื่อง ตั้งใจว่าถ้าได้อยู่จุดสูงสุดขององค์กร จะไม่เป็นเจ้านาย แต่จะเป็นพี่ชายที่มีแต่ ความอบอุ่น เป็นมิตร และจริงใจ"
ด้วยความจริงใจ
พี่หนุ่ม

พยาบาลวิชาชีพ
(Full-Time)
หน่วย IPD

จำนวน 3 ตำแหน่ง

Apply Now

พยาบาลวิชาชีพ
(Full-Time)
หน่วยคุณภาพ

จำนวน 1 ตำแหน่ง

Apply Now

พยาบาลวิชาชีพ (Full-Time) / หน่วยER

จำนวน 1 ตำแหน่ง

Apply Now

พยาบาลวิชาชีพ (Full-Time) / หน่วย ICU

จำนวน 1 ตำแหน่ง

Apply Now

พยาบาลวิชาชีพ (Full-Time) / หน่วย ไตเทียม

จำนวน 1 ตำแหน่ง

Apply Now

นักเทคนิคการแพทย์

จำนวน 1 ตำแหน่ง

Apply Now

นักรังสีเทคนิค

จำนวน 1 ตำแหน่ง

Apply Now

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล NA หน่วย IPD

จำนวน 4 ตำแหน่ง

Apply Now

เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง
(RM Coordinator)

จำนวน 1 ตำแหน่ง

Apply Now

ผู้ช่วยแม่ครัว

จำนวน 2 ตำแหน่ง

Apply Now

พนักงานขับรถ

จำนวน 1 ตำแหน่ง

Apply Now

เจ้าหน้าที่การตลาด งานประกันชีวิต

จำนวน 1 ตำแหน่ง

Apply Now