สนับสนุนเสื้อแจ็คเก็ตและรองเท้า แก่นักเรียนโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ @ งานการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 7

โดย ฝ่ายการตลาด | โพสเมื่อวันที่ : 23 มกราคม 2566 เวลา 11:44


ราษฎร์ยินดี สุขภาพดี พลังบวก น้องมีกิจกรรมดีๆ พี่ก็จัดให้ วันที่ 12  มกราคม  2566 นายแพทย์เจษฎา  จงไพบูลย์พัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราษฎร์ยินดี  พร้อม เภสัชกรหญิงรัชชนี  เสตสุบรรณ ผู้อำนวยการสายบริหาร  สนับสนุนเสื้อแจ็คเก็ตและรองเท้า แก่นักเรียนโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ สำหรับการทำกิจกรรม "การแข่งขันแอโรบิค"   ในงานการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 7 ประจำปี 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งน้องๆได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้ไปแข่งขันต่อในระดับภาค โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี พร้อมส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่ เพื่อเป็นกระบอกเสียงเชิญชวนเพื่อนๆหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกันมากขึ้น

 


โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี  RAJYINDEE HOSPITAL
"อบอุ่นเหมือนบ้าน"

 


กิจกรรมอื่นๆ