Happy Childrens Day 2023 "งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566" ร่วมกับ ชุมชนคลองเรียน

โดย ฝ่ายการตลาด | โพสเมื่อวันที่ : 24 มกราคม 2566 เวลา 10:45


ราษฎร์ยินดี สุขภาพดี พลังบวก Happy Childrens Day 2023 งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 17:00 น. โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ร่วมกับ ชุมชนคลองเรียน จัดกิจกรรมงาน”วันเด็ก” ประจำปี 2566

ราษฎร์ยินดี สุขภาพดี พลังบวก

Happy Children's Day 2023
"งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566"
วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566  เวลา 17:00 น. 

โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ร่วมกับ ชุมชนคลองเรียน
จัดกิจกรรมงาน"วันเด็ก" ประจำปี 2566 
ได้เกียรติจาก
เภสัชกรหญิงรัชชนี  เสตสุบรรณ
ผู้อำนวยการสายบริหาร โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี
และ
นายเสรี ตนายะพงศ์
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์

มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการศึกษาดีเด่น ที่อาศัยอยู่ในชุมชนคลองเรียน  เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เด็ก ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไป  พร้อมทั้งร่วมสนับสนุนซุ้มอาหารเลี้ยงน้องๆและผู้ร่วมงานในครั้งนี้
กิจกรรมอื่นๆ