โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี   ออกหน่วยจุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น( First Aids)  งานวิ่ง  "3 ทศวรรษ ญ.ส. มินิมาราธอน ครั้งที่ 2" 

โดย ฝ่ายการตลาด | โพสเมื่อวันที่ : 24 มกราคม 2566 เวลา 13:18


ราษฎร์ยินดี สุขภาพดี พลังบวก โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี   ออกหน่วยจุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น( First Aids)  งานวิ่ง...  "3 ทศวรรษ ญ.ส. มินิมาราธอน ครั้งที่ 2"  เพื่อตรวจวัดความดัน เตรียมความพร้อมผู้ร่วมแข่งขันก่อนการแข่งขัน และปฐมพยาบาลเบื้องต้นในกรณีบาดเจ็บ  15 มกราคม 2566 ณ. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา

"เพราะความปลอดภัย คือสิ่งที่เราใส่ใจสูงสุด"


 


โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี อบอุ่นเหมือนบ้าน
RAJYINDEE  HOSPITAL


กิจกรรมอื่นๆ