กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร Basic Life Support & AED การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน(CPR) @ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

โดย ฝ่ายการตลาด | โพสเมื่อวันที่ : 24 มกราคม 2566 เวลา 14:00


วันที่ 16 มกราคม 2566 โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี จัดกิจกรรม "ราษฎร์ยินดี สุขภาพดี พลังบวก" ภายใต้หัวข้อ ฝึกอบรมหลักสูตร Basic Life Support & AED การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน(CPR) ให้แก่ เจ้าหน้าที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

นำโดย…
นายแพทย์เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะผู้อำนวยการโรงพยาบาลราษฎร์ยินดี

ให้เกียรติกล่าวเปิดกิจกรรมอบรม

"หลักสูตร Basic Life Support & AED การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน(CPR)"  พร้อมเทคโนโลยี CPR BAND ในการตรวจวัดและประเมินการกดนวดหัวใจอย่างถูกวิธี

วิทยากร… 
พยาบาลวิชาชีพ ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี


กล่าวต้อนรับ โดย…
คุณดารณี ทองประชุม ผู้อำนวยการศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี  
เข้าร่วมรับการฝึกอบรม พร้อมนำทีม บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน เสริมทักษะและความมั่นใจ กรณีเผชิญเหตุฉุกเฉินหรือเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายที่ต้องการความช่วยเหลือ ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บได้อย่างทันท่วงที ก่อนที่ทีมกู้ชีพ กู้ภัย ทีมพยาบาลจะมาถึงที่เกิดเหตุ


 รู้วิธี CPR การช่วยชีวิตเบื้องต้น ลดการเสียชีวิตได้สนใจ สอบถามรายละเอียด หรือ ต้องการคำปรึกษาเกี่ยวกับการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR ) 
Rajyindee First Aid  
โทร.074-200211 
Line ID: @rajyindee  

"เราพร้อมให้คำแนะนำและยินดีตอบทุกข้อสงสัยของคุณ"


โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี อบอุ่นเหมือนบ้าน
RAJYINDEE  HOSPITAL


กิจกรรมอื่นๆ