โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ร่วมกิจกรรม การอบรม หัวข้อ “พิชิตทุกโอกาส ด้วยการตลาดออนไลน์” ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

โดย ฝ่ายการตลาด | โพสเมื่อวันที่ : 24 มกราคม 2566 เวลา 16:54


ราษฎร์ยินดี สุขภาพดี พลังบวก วันที่  18 มกราคม 2566   โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ร่วมกิจกรรม การอบรม หัวข้อ “พิชิตทุกโอกาส ด้วยการตลาดออนไลน์” วิทยากร…  คุณแก้วรุ้ง กฤศณัฐรณ   กรรมการผู้จัดการ บริษัท หาดใหญ่ทีช่า กรุ๊ป จำกัด ในวันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 08.30-12.00 น. ณ Blue Ocean Hall ชั้น 2 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

จัดโดย…
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
HATYAI UNIVERSITY


โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี อบอุ่นเหมือนบ้าน
RAJYINDEE  HOSPITAL

 


กิจกรรมอื่นๆ