มอบส้มมงคล เนื่องในเทศกาลวันตรุษจีน 2566

โดย ฝ่ายการตลาด | โพสเมื่อวันที่ : 24 มกราคม 2566 เวลา 17:04


ราษฎร์ยินดี สุขภาพดี พลังบวก วันที่  20 มกราคม 2566   และ วันที่  23 มกราคม 2566   โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี  มอบส้มมงคลแทนคำอวยพรให้กับผู้ที่มารับบริการในโรงพยาบาลราษฎร์ยินดีในเทศกาลวันตรุษจีน


นำโดย...
นายแพทย์เจษฎา  จงไพบูลย์พัฒนะ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราษฎร์ยินดี 

พร้อม…
เภสัชกรหญิงรัชชนี  เสตสุบรรณ   ผู้อำนวยการสายบริหาร โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี

นายปเวธ คุปตะสิน
    ผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน

ร่วมมอบส้มมงคลให้กับผู้ที่มารับบริการในโรงพยาบาลราษฎร์ยินดีในวันนี้ เพื่อตอบแทนส่งความสุขและสุขภาพที่ดีตลอดปี 2566 เนื่องในเทศกาลวันตรุษจีน

 新年快乐 身体健康 
(ซินเหนียนไคว่เล่อ เซินถีเจี้ยนคัง) 
"เราขอให้คุณมีความสุข สุขภาพแข็งแรงตลอดปี"
กิจกรรมอื่นๆ