โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ร่วมสนับสนุนกองประกวด มิสแกรนด์ สงขลา ประจำปี 2561

โดย ผู้ดูแลระบบ | โพสเมื่อวันที่ : 22 เมษายน 2561 เวลา 04:07


โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ร่วมสนับสนุนกองประกวด มิสแกรนด์ สงขลา ประจำปี 2561 ในครั้งนี้มีคุณเบียร์ พานิชกุล Chief Financial Officer (CFO) โรงพยาบาลกล่าวต้อนรับ โดยผู้เข้าประกวดเยี่ยมชมโรงพยาบาลและผู้ป่วย ในวันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น.