" ปั่น อุ่น ไอ รัก เพื่อน้อง " ครั้งที่1 ณ โรงพยาบาลธนบุรีทุ่งสง

โดย ฝ่ายการตลาด | โพสเมื่อวันที่ : 8 มีนาคม 2566 เวลา 09:25


"ราษฎร์ยินดี สุขภาพดี พลังบวก" วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566  โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี  นำโดย..  เภสัชกรหญิงรัชชนี  เสตสุบรรณ ผู้อำนวยการสายบริหารโรงพยาบาลราษฎร์ยินดี

นำทีมปั่นจักรยาน ร่วมกับคณะนักปั่น RYH Cycling Team
โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี

ร่วมกิจกรรม

" ปั่น อุ่น ไอ รัก เพื่อน้อง "

พร้อมสนับสนุนโครงการ จำนวน 50,000 บาท 
ให้แก่ โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง เพื่อส่งต่อกับน้องๆโรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหว ของจังหวัดนครศรีธรรมราช และสหทัยมูลนิธิ ภาคใต้ 


กิจกรรมอื่นๆ