บรรยายเชิงวิชาการ " ผ่าตัดกระดูกสันหลังเรื่องใกล้ตัว ไม่น่ากลัวอย่าคิดไปเอง "

โดย ฝ่ายการตลาด | โพสเมื่อวันที่ : 8 มีนาคม 2566 เวลา 16:34


วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566  เวลา 08:00 - 11:30 น.   ณ ห้องประชุมดุสิตา โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี โดยได้รับเกียรติจาก… นายปิยพล ศรียะพันธุ์ 
กรรมการผู้จัดการ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี กล่าวเปิดกิจกรรม " ผ่าตัดกระดูกสันหลังเรื่องใกล้ตัว ไม่น่ากลัวอย่าคิดไปเอง " พร้อมทั้ง เภสัชกรหญิงรัชชนี เสตสุบรรณ 
ผู้อำนวยการสายบริหาร โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ร่วมมอบของรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 

ประมวลภาพกิจกรรม บรรยายเชิงวิชาการ หัวข้อ  "ผ่าตัดกระดูกสันหลังเรื่องใกล้ตัว ไม่น่ากลัวอย่าคิดไปเอง"

ทีมวิทยากร Spine unit   บรรยายโดย….  

 • นพ.โชคอนันต์ ฤทธิพลเดช
  ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ เชี่ยวชาญด้านส่องกล้องกระดูกสันหลังและการบาดเจ็บกระดูกสันหลัง
   
 • นพ.ทรรศนะ แก้วมโน
  ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ เชี่ยวชาญแก้ภาวะหลังคด และการบาดเจ็บทางกระดูกสันหลัง
   
 • นพ.จักรพันธ์ ตันตระการสกุล
  ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ เชี่ยวชาญการผ่าตัดแผลเล็กและการบาดเจ็บกระดูกสันหลัง
   
 • นพ.ทศพร ศิริเทียรทอง
  ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ เชี่ยวชาญด้านกระดูกเด็ก

 กิจกรรมดีๆ จะมีอีกครั้งเมื่อไหร่ รอติดตามทางเพจ รพ. ได้นะคะ 

 


กิจกรรมอื่นๆ