1 ใบเสร็จ 1 บาท ครั้งที่ 8

โดย ฝ่ายการตลาด | โพสเมื่อวันที่ : 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:32


วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี หาดใหญ่ ได้จัดกิจกรรม โครงการ 1ใบเสร็จ1บาทครั้งที่8 การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อสร้างอาคารห้องสมุดให้น้อง ณ โรงเรียนบ้านเก่าร้าง ต.คลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา โดยมีระยะทาง ไป-กลับ 70 กิโล ในโครงการ1 ใบเสร็จ 1 บาท ปีที่ 8 มีเภสัชกรหญิง รัชชนี เสตสุบรรณ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลราษรฎ์ยินดี เป็นประธานปล่อยตัวนักปั่น พร้อมด้วย นายปิยพล ศรียะพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี จำกัด (มหาชน) , และคณะทีมงาน นักปั่นกว่า 500 ชีวิต ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โครงการ จัดต่อเนื่องปีนี้ก็เป็นปีที่ 8 โดยจะหักเงิน 1 บาท ต่อ 1 ใบเสร็จ จากรายรับที่โรงพยาบาลได้จากลูกค้าที่มารับบริการ โดยครั้งนี้ ทางโรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ได้มอบเงินจำนวน 207,848 บาท