โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ร่วมส่งบุคลากรทางการแพทย์เข้าปฏิบัติภาระกิจดูแลผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลหาดใหญ่-นาหม่อม

โดย Jatuporn Petcharoen | โพสเมื่อวันที่ : 16 เมษายน 2563 เวลา 17:16


วันที่ 8 เมษายน 2563 โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ร่วมส่งบุคลากรทางการแพทย์เข้าปฏิบัติภาระกิจดูแลผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลหาดใหญ่-นาหม่อม


กิจกรรมอื่นๆ