โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี มอบน้ำดื่ม 80 โหล และส่งทีมแพทย์ ทีมพยาบาล มาข่วยตรวจคัดกรอง วัดไข้ ณ วัดโคกสมานคุณ

โดย Jatuporn Petcharoen | โพสเมื่อวันที่ : 9 มิถุนายน 2563 เวลา 09:58


โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี มอบน้ำดื่ม 80 โหล และส่งทีมแพทย์ ทีมพยาบาล มาข่วยตรวจคัดกรอง วัดไข้ ณ วัดโคกสมานคุณ ในพีธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพร ชัยมงคลแด่...สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันพระราชสมภพ ๔๒ พรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2363

นพ.เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราษฎร์ยินดี มอบน้ำดื่มด้วยใจจำนวน 80 โหลและส่งทีมแพทย์
ทีมพยาบาล มาข่วยตรวจคัดกรอง วัดไข้ เทอร์โมสแกน และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา COVID -19
ณ วัดโคกสมานคุณ ในพีธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพร ชัยมงคลแด่...สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
เนื่องในวันพระราชสมภพ ๔๒ พรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2363


กิจกรรมอื่นๆ