Ride For World Diabetes Day 2015 ปั่น สู้เบาหวาน ต้านโรคเรื้อรัง

โดย ผู้ดูแลระบบ | โพสเมื่อวันที่ : 9 มีนาคม 2560 เวลา 10:07


เนื่องในวันเบาหวานโลก 14 พฤศจิกายน คลินิกเบาหวานและไทรอยด์ รพ.ราษฎร์ยินดี มีการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่ครบวงจร ตั้งแต่เริ่มต้น การดูแลตัวเอง การออกกำลังกาย ดูแลสภาวะอารมณ์ ควบคุมอาหาร

โรงพยาบาลราษฎร์ยินดีหาดใหญ่ จัดกิจกรรม Ride For World Diabetes Day 2015 ปั่น สู้เบาหวาน ต้านโรคเรื้อรัง” เนื่องในวันเบาหวานโลก 14 พฤศจิกายน โดยมีนายสัมฤทธิ์ บุญรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายปิยพล ศรียะพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ และนายเบียร์ พานิชกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี และนักปั่นอีกกว่า 430 คน ที่มาร่วมงานปั่นครั้งนี้ นายเบียร์ พานิชกุล เปิดเผยว่า เนื่องจากวันนี้เป็นวันเบาหวานโลก ทางโรงพยาบาลมีความมุ่งมั่นมาตลอดที่จะส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพ เล็งเห็นถึงความสำคัญของโรคเบาหวาน ซึ่งโรคเบาหวานเป็นปัญหาการเจ็บป่วยในลำดับต้นๆ ของประเทศ และสถิติผู้ป่วยเบาหวานที่พบในหาดใหญ่ก็มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ถึงแม้โรคเบาหวานจะเป็นโรคเรื้อรัง แต่ทางเราเชื่อว่าผู้ป่วยสามารถมีชีวิตอยู่ร่วมกับโรคเบาหวานได้อย่างมีความสุข ถ้าได้รับการดูแลและปฎิบัติตัวที่ถูกต้อง โดยปัจจัยหนึ่งคือ "การออกกำลังกาย" ทาง รพ.จึงจัดกิจกรรม ปั่น สู้เบาหวาน ต้านโรคเรื้อรัง ขึ้น คลินิกเบาหวานและไทรอยด์ รพ.ราษฎร์ยินดี มีการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่ครบวงจร ตั้งแต่เริ่มต้น การดูแลตัวเอง การออกกำลังกาย ดูแลสภาวะอารมณ์ ควบคุมอาหาร พร้อมทั้งสร้างแรงจูงในในการรักษาและป้องกันโรคเบาหวาน ซึ่งเป้าหมายสำคัญของเราไม่ใช่การรักษาแต่เป็นการทำให้ผู้ป่วยมีสุขภาพที่ดีขึ้น ดูแลตัวเองได้ และอยู่ร่วมกับโรคเบาหวานได้อย่างมีความสุข สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ ทางโรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ได้มีการนำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย ร่วมสนับสนุนให้กับสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท เพื่อให้ทางสมาคมฯได้นำไปใช้ในกิจกรรมที่เกี่ยวกับโรคเบาหวานต่อไป