โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี มอบกระเช้าแสดงความยินดี ให้แก่... กองบัญชาการฐานทัพเรือสงขลา

โดย Jatuporn Petcharoen | โพสเมื่อวันที่ : 9 มิถุนายน 2563 เวลา 10:08


โรงพยาบาลราษฎร์ยินดีและคณะ มอบกระเช้าแสดงความยินดี และมอบแอลกอฮอล์เจล,หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ พร้อมชุดสเปรย์ฆ่าเชื้อ i-Sol+ Tech ให้แก่... กองบัญชาการฐานทัพเรือสงขลา

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น.

นายแพทย์เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราษฎร์ยินดีและคณะ มอบกระเช้าแสดงความยินดี

และมอบแอลกอฮอล์เจล,หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ พร้อมชุดสเปรย์ฆ่าเชื้อ i-Sol+ Tech
ให้แก่... กองบัญชาการฐานทัพเรือสงขลา โดยมี...พลเรือตรีกฤษฎา รัตนสุภา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒
เป็นผู้รับมอบ และได้พาเยี่ยมชมการบำบัดด้วยออกซิเจนแรงดันสูง ( HYPERBARIC OXYGEN THERAPY)
โดย... ร.ต.หญิงปวรพัชร ลีฬกาญจนากุล รอง ผอ.รพ.ฐท.สข.ทรภ.2
และว่าที่ร.ต.สุระพันธ์ แก้วรัตนา หัวหน้าห้องเวชศาสตร์ใต้น้ำ รพ.ฐท.สข.ทรภ.2 ประจำโรงพยาบาลฐานทัพเรือสงขลา
ให้การต้อนรับและแนะนำการใช้งาน


กิจกรรมอื่นๆ