โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี เข้าบรรยายพิเศษเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดสถานศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลนครหาดใหญ่ ( นะ สุวรรณวงศ์)​

โดย Jatuporn Petcharoen | โพสเมื่อวันที่ : 19 มิถุนายน 2563 เวลา 09:32


วันที่15 มิถุนายน 2563 โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี เข้าบรรยายพิเศษเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดสถานศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลนครหาดใหญ่ ( นะ สุวรรณวงศ์)​ โดยแพทย์หญิงพัชรี สินกิจเจริญชัย กุมารแพทย์ ประจำคลินิกลูกรัก ในการนี้ได้มีการตรวจวัดอุณหภูมิ ตลอดจนจัดพื้นที่เว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัยในการเข้ารับฟังบรรยายในครั้งนี้


กิจกรรมอื่นๆ