โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี เข้าบรรยายพิเศษเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดสถานศึกษา ณ โรงเรียนวรพัฒน์

โดย Jatuporn Petcharoen | โพสเมื่อวันที่ : 19 มิถุนายน 2563 เวลา 09:36


วันที่18 มิถุนายน 2563 โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี เข้าบรรยายพิเศษเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดสถานศึกษา ณ โรงเรียนวรพัฒน์ โดยแพทย์หญิงพัชรี สินกิจเจริญชัย กุมารแพทย์ ประจำคลินิกลูกรัก ในการนี้ได้มีการตรวจวัดอุณหภูมิ ตลอดจนจัดพื้นที่เว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัยในการเข้ารับฟังบรรยายในครั้งนี้