โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ให้บริการตรวจคัดกรอง covid-19 ด้วยวิธี ATK และให้บริการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1

โดย Jatuporn Petcharoen | โพสเมื่อวันที่ : 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09:42


บริการตรวจคัดกรอง covid-19 ด้วยวิธี ATK และให้บริการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 (แก่ผู้ที่ยังไม่เคยรับวัคซีนมาก่อน )

22 พฤศจิกายน 2564

โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ให้บริการตรวจคัดกรอง covid-19 ด้วยวิธี ATK และให้บริการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 (แก่ผู้ที่ยังไม่เคยรับวัคซีนมาก่อน )

โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แก่พี่น้องชาวหาดใหญ่ ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโรงพยาบาลราษฎร์ยินดี

#ร่วมมือร่วมใจก้าวผ่านวิกฤตโควิดไปด้วยกัน


กิจกรรมอื่นๆ