โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี เป็นผู้ให้บริการตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี ATK แก่นักเรียน,ครูและบุคลากรในโรงเรียน

โดย Jatuporn Petcharoen | โพสเมื่อวันที่ : 21 มกราคม 2565 เวลา 10:58


โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ขอขอบคุณโรงเรียนธิดานุเคราะห์ ที่ให้ความไว้วางใจ เลือกโรงพยาบาลราษฎร์ยินดี เป็นผู้ให้บริการตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี ATK แก่นักเรียน,ครูและบุคลากรในโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเรียน แบบ On Site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564


กิจกรรมอื่นๆ