โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ให้บริการฉีดวัคซีน covid-19 กลุ่ม 608

โดย ฝ่ายการตลาด | โพสเมื่อวันที่ : 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 11:22


วันที่ 19-20 สิงหาคม 2564 โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ให้บริการฉีดวัคซีน Pfizer (ไฟเซอร์) เข็มที่ 1 แก่ผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับสิทธิ์ ✅ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ✅ สตรีตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ ขึ้นไป ✅ ผู้ที่มีน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป เรายัง คงให้บริการฉีดวัคซีน covid-19 ให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง ❤️เพราะความปลอดภัยคือสิ่งที่เราใส่ใจสูงสุด❤️

 


กิจกรรมอื่นๆ