โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ร่วมกับ เทศบาลนครหาดใหญ่ บริการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม ฟรี! ให้แก่กลุ่มเปราะบางชุมชนเทียนจ่ออุทิศ

โดย ฝ่ายการตลาด | โพสเมื่อวันที่ : 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:21


นายแพทย์เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราษฎร์ยินดี,เภสัชกรหญิงรัชชนี เสตสุบรรณ ผู้อำนวยการสายบริหาร พร้อมด้วยนายสัมฤทธิ์ บุญรัตน์ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่, นายภคนันท์ ประทุมชาติภักดี ประธานสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ ต้อนรับกลุ่มเปราะบางชุมชนเทียนจ่ออุทิศ จำนวน 200 คน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฉีดวัคซีนบริจาคการกุศล ของโรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ตามโครงการบริจาควัคซีนชิโนฟาร์มของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ❤️ ขอขอบคุณที่ท่านให้ความไว้วางใจ รพ. ราษฎร์ยินดี❤️


กิจกรรมอื่นๆ