โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) #โครงการมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA Plus+)

โดย ฝ่ายการตลาด | โพสเมื่อวันที่ : 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:04


โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ร่วมกับสมาคมโรงแรมหาดใหญ่ – สงขลา จำนวน 16 โรงแรม พร้อมด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) #โครงการมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA Plus+) เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 ตลอดจนอำนวยความสะดวกด้านสุขภาพ และการตรวจรักษา แก่ผู้รับบริการที่เดินทางจากต่างประเทศที่เข้าพักในโรงแรม ด้วยมาตรการคัดกรอง COVID – 19 ระดับสากล โดยมีวัตถุประสงค์พลิกฟื้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของหาดใหญ่ให้กลับมาคึกคักบนพื้นฐานความปลอดภัย เที่ยววิถีใหม่ New Normal นำโดย คุณปิยพล ศรียะพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ นายแพทย์เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เภสัชกรหญิงรัชชนี เสตสุบรรณ ผู้อำนวยการสายบริหาร คุณศิวัฒน์ สุวรรณวงศ์ นายกสมาคมโรงแรมหาดใหญ่-สงขลา และตัวแทนจากสถานประกอบการร่วม 16 โรงแรม พร้อมด้วย คุณภัทรา ลิ่มนิรันดร รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่

 


กิจกรรมอื่นๆ