ชมรมวิ่งโรงพยาบาลราษฎร์ยินดี เข้าร่วมงาน "เติมชีวิตต่อลมหายใจหาดใหญ่" Street Art Run

โดย ฝ่ายการตลาด | โพสเมื่อวันที่ : 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:24


ชมรมวิ่งโรงพยาบาลราษฎร์ยินดี วิ่ง City Run ระยะทาง 5 กิโลเมตรถ่ายรูปสุดชิคกับ Street Art และ Landmark ของเมืองหาดใหญ่ ในงาน"เติมชีวิตต่อลมหายใจหาดใหญ่" Street Art Run วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565

ชมรมวิ่งโรงพยาบาลราษฎร์ยินดี
 วิ่ง City Run ระยะทาง 5 กิโลเมตรถ่ายรูปสุดชิคกับ Street Art และ Landmark ของเมืองหาดใหญ่ ในงาน "เติมชีวิตต่อลมหายใจหาดใหญ่" Street Art Run  วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565

จัดโดยคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เพื่อโครงการก่อสร้างอาคารเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ใช้เป็นศูนย์รับบริจาคอวัยวะโรงพยาบาลสงขลานครินทร์  และหอเกียรติยศ พลเอก เปรมติณสูลานนท์

นำทีมวิ่ง โดย นพ.เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
และภญ.รัชชนี เสตสุบรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ในครั้งนี้ ทางชมรมวิ่งโรงพยาบาลราษฎร์ยินดีได้รับรางวัลประเภททีม ซึ่งถือเป็นเกียรติกับโรงพยาบาลราษฎร์ยินดีเป็นอย่างยิ่ง

 


กิจกรรมอื่นๆ