โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ให้บริการตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ แก่พนักงาน และครอบครัวการยางแห่งประเทศไทย

โดย ฝ่ายการตลาด | โพสเมื่อวันที่ : 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 16:22


วันที่ 26 พฤษภาคม 25 65 เวลา 08.00 - 12.00 น. นายแพทย์เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี มอบหมาย ให้ทีมตรวจสุขภาพ ให้บริการ ตรวจ X-RAY ปอดและหัวใจ ให้กับ พนักงานและครอบครัว การยางแห่งประเทศไทย ด้วยรถMobile X-Ray เคลื่อนที่ โดยมี… นายสุรชัย บุญวรรโณ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่างและคณะให้การต้อนรับ

 

 


กิจกรรมอื่นๆ