โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 จ.สงขลา สภากาชาดไทย รับบริจาคโลหิต "ช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์"

โดย ฝ่ายการตลาด | โพสเมื่อวันที่ : 20 มิถุนายน 2565 เวลา 15:37


โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 จ.สงขลา สภากาชาดไทย รับบริจาคโลหิต "ช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์" ในวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ดุสิตา โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี พร้อมรับ กระเป๋าผ้าโลกเย็น

 

 

 

 

 

 

 

 

 


กิจกรรมอื่นๆ