โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนวรพัฒน์

โดย ฝ่ายการตลาด | โพสเมื่อวันที่ : 2 กรกฎาคม 2565 เวลา 09:11


วันที่ 30 มิถุนายน-1 กรกฎาคม 2565 โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนวรพัฒน์ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ขอขอบคุณโรงเรียนวรพัฒน์ที่มอบความไว้วางใจ ให้โรงพยาบาลฯดูแลสุขภาพของนักเรียน

 


กิจกรรมอื่นๆ