โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนธิดานุเคราะห์

โดย ฝ่ายการตลาด | โพสเมื่อวันที่ : 16 กรกฎาคม 2565 เวลา 16:01


วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนธิดานุเคราะห์ พร้อมสนับสนุนรถพยาบาลฉุกเฉิน และพยาบาลวิชาชีพประจำจุดปฐมพยาบาล เพื่อดูแลทีมนักกีฬาและผู้เข้าร่วมงานแข่งขันกีฬาสีในครั้งนี้


กิจกรรมอื่นๆ