ตลาดนัด​ ทักษะชีวิต "life Skill​ Market" @โรงเรียนแสงทองวิทยา

โดย ฝ่ายการตลาด | โพสเมื่อวันที่ : 16 สิงหาคม 2565 เวลา 09:28


วันที่ 11 สิงหาคม 2565 โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี เข้าร่วมงาน ตลาดนัด​ ทักษะชีวิต "life Skill​ Market" @โรงเรียนแสงทองวิทยา พร้อมจัดกิจกรรมฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น(First​ aid&CPR​)​ ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ แก่น้องๆนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ปฏิบัติการช่วยเหลือและให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ถูกวิธี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


กิจกรรมอื่นๆ