โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ร่วม พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) และพิธีเปิด “สถานีเติมสุข” Mental Health Wellness Center

โดย ฝ่ายการตลาด | โพสเมื่อวันที่ : 19 กันยายน 2565 เวลา 16:46


วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 11:00-17:00 น. โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี โดย… นายแพทย์ เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เภสัชกรหญิง รัชชนี เสตสุบรรณ ผู้อำนวยการสายบริหาร ร่วม พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ระหว่างกรมสุขภาพจิตกับ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา และพิธีเปิด “สถานีเติมสุข” Mental Health Wellness Center ศูนย์ให้คำปรึกษาสุขภาพจิตที่แรกในประเทศไทย ณ ลานกิจกรรมชั้น3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล หาดใหญ่ โดยได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิง อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายปรีดี ปรัชญ์ดำรงค์กิจ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัล หาดใหญ่ ร่วมกล่าวเปิดงาน ภายในงาน โรงพยาบาลฯ ร่วมออกบูธบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น และให้คำปรึกษาพร้อมสแกนลายนิ้วมือเบื้องต้น โดย คุณเขมรัสนี ศรีวิโรจน์ นักจิตวิทยาพัฒนาการและผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ศักยภาพมนุษย์


กิจกรรมอื่นๆ