โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ร่วมกับ ม.หาดใหญ่ เตรียมความพร้อมก่อนวันงานพิธีประสาทปริญญาบัตร ปี2565

โดย ฝ่ายการตลาด | โพสเมื่อวันที่ : 22 กันยายน 2565 เวลา 09:46


วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565    เวลา 07:00-13:00 น. ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ บริการตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยวิธี ATK  แก่บัณฑิต จำนวน 1,163 คน ณ ลานสโมสรนักศึกษา  และ อาคารบริหารธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่บัณฑิต ก่อนวันงานพิธีประสาทปริญญาบัตร ในวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565 เพราะความปลอดภัย คือสิ่งที่เราใส่ใจสูงสุด

วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565   
เวลา 07:00-13:00 น.
ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี
ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

บริการตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยวิธี ATK 
แก่บัณฑิต จำนวน 1,163 คน
ณ ลานสโมสรนักศึกษา  และ อาคารบริหารธุรกิจ

เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่บัณฑิต ก่อนวันงานพิธีประสาทปริญญาบัตร ในวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565

เพราะความปลอดภัย คือสิ่งที่เราใส่ใจสูงสุด
 

 

 


กิจกรรมอื่นๆ