Rajyindee Rally Family with Happiness ครั้งที่ 10

โดย ฝ่ายการตลาด | โพสเมื่อวันที่ : 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:04


ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมการแข่งขันแรลลี่การกุศล "ไข่มุกอันดามัน สวรรค์เมืองใต้ มหัศจรรย์กมลา" โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีรถเข้าร่วมแข่งขันกว่า 60 คัน

โรงพยาบาลราษฎร์ยินดีหาดใหญ่ จัดกิจกรรม Rajyindee Rally Family with Happiness ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 29-30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2560 เส้นทางจาก รพ.ราษฎร์ยินดี - โรงแรมภูเก็ต ออร์คิด รีสอร์ทแอนด์สปา หาดกะรน จังหวัดภูเก็ต ภายใต้ชื่อตอน "ไข่มุกอันดามัน สวรรค์เมืองใต้ มหัศจรรย์กมลา" โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีรถเข้าร่วมแข่งขันกว่า 60 คัน 

เส้นทางกิจกรรมในครั้งนี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความสนุกสนานจากเกมส์ระหว่างเส้นทาง และการหา RC , TC ซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วม

การแข่งขันแรลลี่ในครั้งนี้เกิดมิตรภาพที่ดีระหว่างครอบครัว ตลอดจนสร้างความสามัคคีในครอบครัวอีกด้วย