โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ร่วมพิธีเปิดงาน "Hatyai Hard Sale 2022" 

โดย ฝ่ายการตลาด | โพสเมื่อวันที่ : 22 กันยายน 2565 เวลา 10:09


วันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 17:00-22:00 น. โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี โดย… นายแพทย์ เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ร่วมพิธีเปิดงาน และสนับสนุน รางวัลบัตรตรวจสุขภาพ ภายในงาน "Hatyai Hard Sale 2022"  ณ บริเวณเวทีแยกโอเดียน  ถนนธรรมนูญวิถี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา


 

โดยได้รับเกียรติจาก 
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา 

นายนิพัฒน์ อุดมอักษร
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

พลตำรวจโทสาคร ทองมุณี
นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่

นายธนวัตน์ พูลศิลป์
ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา

ร่วมกล่าวเปิดงาน 

ภายในงาน โรงพยาบาลฯ ร่วมออกบูธจำหน่ายโปรแกรมตรวจสุขภาพ พร้อมสนับสนุนรถพยาบาลฉุกเฉิน และพยาบาลวิชาชีพประจำจุดปฐมพยาบาล
 เพื่อเตรียมพร้อมเหตุฉุกเฉิน และดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้

 

 

 

 

 


กิจกรรมอื่นๆ