บริการรถAmbulance และพยาบาลประจำ จุดปฐมพยาบาล แก่บัณฑิตม.หาดใหญ่

โดย ฝ่ายการตลาด | โพสเมื่อวันที่ : 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10:18


18 กันยายน 2565 พิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562-2564 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ขอแสดงความยินดีแก่บัณฑิต มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562-2564 พร้อมสนับสนุนรถพยาบาลฉุกเฉิน และพยาบาลวิชาชีพประจำจุดปฐมพยาบาล เพื่อดูแลบัณฑิตและผู้เข้าร่วมงาน กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

เพราะความปลอดภัย คือสิ่งที่เราใส่ใจสูงสุด 
 


กิจกรรมอื่นๆ