พิธีปิดศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ของโรงพยาบาลราษฎร์ยินดี  อย่างเป็นทางการ

โดย ฝ่ายการตลาด | โพสเมื่อวันที่ : 1 ตุลาคม 2565 เวลา 12:40


วันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 16:00 น. นายแพทย์เจษฎา  จงไพบูลย์พัฒนะ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราษฎร์ยินดี  เภสัชกรหญิงรัชชนี เสตสุบรรณ   ผู้อำนวยการสายบริหาร โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี  ให้การต้อนรับ… นายมานพ  เพ็งชุม เลขานุการ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่ และสื่อมวลชน ให้เกียรติร่วมพิธีปิดศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี  พร้อมกล่าวขอบคุณโรงพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละเพื่อให้พี่น้องชาวหาดใหญ่ เข้าถึงวัคซีนและปลอดภัยจากโควิด-19

 

 ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี

เริ่มให้บริการ    7 มิถุนายน 2564  
สิ้นสุดการบริการ 30 กันยายน 2565    

ยอดฉีดสะสม 228,688 Dose 
ขอขอบคุณที่ท่านไว้วางใจ ให้เราดูแล

โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี เราพร้อมดูแลคุณตลอดไป 

#วัคซีนโควิด19 
#ศูนย์ฉีดวัคซีนโรงพยาบาลราษฎร์ยินดี


 เพราะความปลอดภัย คือสิ่งที่เราใส่ใจสูงสุด 


กิจกรรมอื่นๆ