ราษฎร์ยินดี สุขภาพดีพลังบวก "เบาหวาน กับหวานใจ 2565"

โดย ฝ่ายการตลาด | โพสเมื่อวันที่ : 10 ตุลาคม 2565 เวลา 16:12


ราษฎร์ยินดี สุขภาพดีพลังบวก "เบาหวาน กับหวานใจ 2565" เสวนา เกี่ยวกับโรคเบาหวานและภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคเบาหวาน พร้อมทีมวิทยากรหวานใจ วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ. ห้องประชุมดุสิตา โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี

 

แพทย์บรรยาย หัวข้อ โรคเบาหวานคืออะไร พร้อมรับมือกับโรคเบาหวาน
โดย นพ.วรวงษ์ เสตสุบรรณ อายุรแพทย์แผนกเบาหวาน

แพทย์บรรยาย หัวข้อ เบาหวานขึ้นตา
โดย พญ.กนกวรรณ ชูบุญ จักษุแพทย์

แพทย์บรรยาย หัวข้อ เบาหวานกับโรคหลอดเลือดสมอง
โดย พญ.ณัฐวรรณ วีถีรุ่งโรจน์ อายุรแพทย์ระบบประสาทและสมอง

แพทย์บรรยาย หัวข้อ โรคไตเบาหวานหรือเบาหวานลงไต
โดย นพ.สุรฤทธิ์ เนาว์รุ่งโรจน์ อายุรแพทย์โรคไต

แพทย์บรรยาย หัวข้อ เบาหวานกับโรคหลอดเลือดหัวใจ
โดย นพ.กิตติ เรืองปาน อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด และ นพ.ณัฐพงศ์ เพชรอักษร อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด

วิทยากร หัวข้อ เรียนรู้เรื่องโรคเท้าเบาหวาน และรองเท้าเบาหวาน
โดย กอ.สุวิชา เตชะภูวภัทร นักกายอุปกรณ์ และ กอ.รุวัยดา ราชภักดี นักกายอุปกรณ์

กิจกรรม สาธิตการทำเมนูเค้กส้มเพื่อสุขภาพ พร้อมให้ความรู้ด้านโภชนาการสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
โดย พว.อัฐพร ระวังสุข พยาบาลด้านเบาหวาน

 

พร้อมรับโปรแกรมตรวจสุขภาพ รวมมูลค่า 11,100 บาท

  • โปรแกรมตรวจสุขภาพเบาหวานประจำปี

จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 4,200 บาท

  • โปรแกรมตรวจประจำปี สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 2,000 บาท

  • โปรแกรมตรวจหัวใจ โปรอุ่นใจ P.1

จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 4,900 บาท

  • พร้อมรับของที่ระลึกอีกมากมาย

 

"เราพร้อมดูแล เพราะหมอแคร์คุณ"


กิจกรรมอื่นๆ