โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี "ทำดี  เพื่อพ่อ" มอบรถเข็นและตู้ยาสามัญให้กับสถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่

โดย ฝ่ายการตลาด | โพสเมื่อวันที่ : 26 ตุลาคม 2565 เวลา 08:52


ราษฎร์ยินดี สุขภาพดีพลังบวก วันที่ 19  ตุลาคม  2565  เวลา 09.00 น. นายแพทย์เจษฎา  จงไพบูลย์พัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราษฎร์ยินดี เภสัชกรหญิงรัชชนี  เสตสุบรรณ  ผู้อำนวยการสายบริหาร โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี  พร้อมด้วย คณะ "ทำดี  เพื่อพ่อ" ถวายเป็นพระราชกุศล ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินและช่วยเหลือสังคม ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสุขภาพที่ดี มอบรถเข็น Wheelchair และตู้ยาสามัญพร้อมด้วยยาและเวชภัณฑ์ให้กับสถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่  โดย นายณรงค์ฤทธิ์  การิกาญจน์  นายสถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่  เป็นผู้รับมอบ  เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและดูแลสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชน พระภิกษุสงฆ์ที่มาใช้บริการ ณ สถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่

 

RAJYINDEE HOSPITAL
สอบถามรายละเอียดและนัดหมายล่วงหน้าได้ที่
โทร. 074-200200 
เปิดบริการทุกวัน


กิจกรรมอื่นๆ