มอบหน้ากากอนามัย จำนวน​ 3,000​ ชิ้น​ ให้แก่บุคลากร ครู โรงเรียนแสงทองวิทยา

โดย Jatuporn Petcharoen | โพสเมื่อวันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15:01


ราษฎร์ยินดี สุขภาพดีพลังบวก นายแพทย์เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราษฎร์ยินดี มอบหน้ากากอนามัย จำนวน​ 3,000​ ชิ้น​

ราษฎร์ยินดี สุขภาพดีพลังบวก 

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

โรงพยาบาลราษฎร์​ยินดี​

นำโดย...

นายแพทย์เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราษฎร์ยินดี

มอบหน้ากากอนามัย จำนวน​ 3,000​ ชิ้น​ ให้แก่บุคลากร ครู โรงเรียนแสงทองวิทยา เพื่อป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรค Covid-19

โดยมี...

ภราดา ดร.ถนัด อนันต์

ผู้อำนวยการโรงเรียนแสงทองวิทยา​

เป็นผู้รับมอบ​


กิจกรรมอื่นๆ