มอบน้ำดื่ม จำนวน​ 100 โหล ​เพื่อใช้ในงานทอดกฐินพระราชทานประจำปี 2565

โดย Jatuporn Petcharoen | โพสเมื่อวันที่ : 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:05


โรงพยาบาลราษฎร์​ยินดี​ มอบน้ำดื่ม จำนวน​ 100 โหล ​เพื่อใช้ในงานทอดกฐินพระราชทานประจำปี 2565 พร้อมทั้งถวายปัจจัย จำนวน 10,000 บาท เพื่อบูรณะวัดโคกสมานคุณ (พระอารามหลวง)

ราษฎร์ยินดี สุขภาพดีพลังบวก 

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565

โรงพยาบาลราษฎร์​ยินดี​

นำโดย...

นายแพทย์เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราษฎร์ยินดี

มอบน้ำดื่ม จำนวน​ 100 โหล ​เพื่อใช้ในงานทอดกฐินพระราชทานประจำปี 2565 พร้อมทั้งถวายปัจจัย จำนวน 10,000 บาท เพื่อบูรณะวัดโคกสมานคุณ (พระอารามหลวง)

โดยมี...

พระครูสังฆรักษ์ ประถม พระเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

วัดโคกสมานคุณ

เป็นผู้รับมอบ

ขออนุโมทนาบุญมายังพุทธศาสนิกชนทุกท่าน


กิจกรรมอื่นๆ